Darujte

Zapojte sa aj VY

Chcete sa zapojiť do pomoci? Môžete tak urobiť kedykoľvek počas roka, či už ako jednotlivci, komunita, trieda alebo farnosť. Je to veľmi jednoduché.

  1. Pozbierajte doma alebo od známych staré obálky alebo pohľadnice s opečiatkovanými známkami
  2. Vystrihnite z nich neporušené známky aspoň s pol centimetrovým okrajom
  3. Známky samostatne neodlepujte
  4. Vyzbierané poštové známky môžete nechať v ktoromkoľvek dome pallotínov alebo nám ich pošlite na adresu sekretariátu pallotínov:
    Misijný sekretariát – pallotíni
    Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
    Sološnická 20, 841 04 Bratislava 

Ďakujeme, že aj vy sa zapájate do zbierky poštových známok na pomoc misiám v Afrike.