Darujte

Amazi

Podporujeme misijné a rozvojové projekty sociálneho, charitatívneho a edukačného zamerania.

Poslanie združenia Amazi

Poslaním združenia Amazi je realizácia a podpora rozvojových projektov, činnosť zameraná na plnenie úloh sociálneho a humanitárneho charakteru na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Združenie vyvíja činnosť smerujúcu k podpore a realizácii misijných a humanitárnych projektov prevažne na africkom kontinente. 

O Nás

Čo znamená AMAZI? 


Názov Amazi pochádza z jazyka kinyarwanda a v preklade znamená „voda“.  Vyjadruje to najdôležitejšie, čo v prevažnej väčšine afrických domácností chýba. Voda je základ nevyhnutný k životu a práve preto tento pojem vo svojom symbolickom ponímaní vyjadruje aj poslanie nášho občianskeho združenia. Občianske združenie Amazi úzko spolupracuje a podporuje projekty Misijného sekretariátu – pallotínov.

Pomoc občianskeho združenia Amazi je adresná, priamo určená konkrétnym ľuďom v misijných krajinách. Jej cieľom je poskytnutie istôt ľuďom a deťom, žijúcim v náročných podmienkach v chudobných, prevažne afrických krajinách.

MOTTO

Názov „Amazi“ je zároveň skratkou, ktorá vystihuje činnosť občianskeho združenia:
adresná misijná angažovanosť zdrojom istoty“.

Činn​osť

Naše aktivity sa sústreďujú hlavne:
- na realizáciu projektov v rozvojových krajinách,
- na konkrétne a akútne potreby formou humanitárnej pomoci,
- na podporu misionárov a pomoc v rôznych regiónoch sveta.
Naši partneri: 
Vďaka spolupráci so spoľahlivými miestnymi partnermi
využívame finančné dary efektívne a adresne. Spolupracujeme s partnermi prevažne v Afrike, najmä v Rwande, Demokratickom Kongu, Burkine Faso a Madagaskare. 
Naše priority:
Prioritou je starostlivosť o ľudí a deti v núdzi, pričom oblasť pomoci určujú konkrétne potreby konkrétnych ľudí. Kladieme dôraz na projekty s pridanou hodnotou získania samostatnosti. Najčastejšie ide o podporu vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, zásobovanie potravinami, investície do infraštruktúry potrebnej pre základné fungovanie v slušných podmienkach.