Darujte

Zapojte sa aj VY

Vedeli ste, že v niektorých rozvojových krajinách nemôže dieťa nastúpiť do školy bez uniformy či topánok? 
Mnohé rodiny nemajú prostriedky na ich obstaranie a tak dieťa zostáva doma. Ďalšími dôvodmi sú chýbajúce prostriedky na školné, či školské pomôcky. 
Zabezpečme spoločne dostupnosť vzdelania pre deti a mládež v rozvojových krajinách.

Dobrovoľné dary môžete posielať: 
- na bankový účet: 
SK3456000000007194175002, do poznámky uveďte VZDELANIE alebo variabilný symbol 202301
- cez platobnú bránu darujme.sk

CHCEM PODPORIŤ

Aktuálne oblasti pomoci vzdelania pre deti

  • Podpora školských projektov
  • Finančný príspevok na úhradu školného
  • Zabezpečenie školských uniforiem a topánok
  • Zabezpečenie školských pomôcok
  • Pomoc so školským vybavením

Poskytnutá pomoc

Školské pomôcky pre deti z Papuy Novej Guinei

Deti, ktoré prichádzajú do škôl pochádzajú z veľmi jednoduchých pomerov a často im chýbajú školské pomôcky. Vďaka vašej pomoci sme zakúpili školské uniformy, zošity, perá a školské tašky.
Vďaka vám dnes papuánske deti chodia do školy s radosťou.

Pomoc pre školy v Rwande

Vo farnosti Rwankuba podporujeme základné školy v Mbogo a Huro, vo farnosti Jali jednu základnú školu s materskou školou a vo farnosti Masaka jednu základnú školu. Všetky tieto školy navštevujú deti zo sociálne slabého prostredia, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť zakúpiť im pomôcky a vybavenie do školy.