Darujte

Budovanie mlynov v rwande

Rwanda zaostáva v produkcii obilnín a len sotva postačuje pre miestne obyvateľstvo. Rwanda dováža každoročne státisíce ton obilnín, aby nakŕmila svojich obyvateľov. Pre zanedbané modernizovanie poľnohospodárskych strojov nie je produkcia obilnín výnosná a dostatočná na pokrytie ďalších nákladov pri jej produkcii.  
Projekt „Mlyny pre Rwandu" funguje v spolupráci s miestnou diecézou Gikongoro, ktorá už od roku 2015 rieši otázku samofinancovania svojich aktivít. Výhodou projektu a spolupráce s diecézou je prezencia pozemkov, ktoré patria jej farnostiam. Nie je tak potrebné riešiť otázky spojené s vlastníctvom pôdy a umiestnením mlynov a navyše sa tieto farské pozemky zhodnotia správnou cestou.  

Ako to funguje?

Realizácia projektu zabezpečuje prísun obživy miestnym obyvateľom. Zisky z predaja obilnín sú smerované na zabezpečenie ďalšej prevádzky a potrebných opráv mlynov. Úlohou miestnej diecézy je starať sa a podporovať najchudobnejšie rodiny v regióne pomocou darovania produktov z mlynu alebo vo finančnej podobe zo ziskov z produkcie. Projekt zároveň slúži na podporu miestneho poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti v regiónoch.

Chudoba

Hlavným cieľom projektu výstavby obilných mlynov je znižovanie chudoby v regióne a podpora najchudobnejších rodín. 

Poľnohospodárstvo

Zvýšenie poľnohospodárskej výroby za pomoci technológií je ďalším z cieľov výstavby mlynov. Podporuje sa tak domáce poľnohospodárstvo a potravinová suverenity.

Zamestnanie

Projekt zabezpečuje zamestnanie desiatkam ľudí v regióne. Ich náplňou je dovoz obilnín z poľa, ich spracovávanie, balenie a predaj finálneho tovaru na miestny trh. 

Zapojte sa aj VY

V oblasti Gikongoro spadá pod hranicu chudoby 73% populácie a až 45,5% z populácie Gikongoro žije v extrémnej chudobe.
Pomôžme spoločne ​znížiť chudobu v regióne pomocou podpory domáceho poľnohospodárstva.  

Dobrovoľné dary môžete posielať: 
- na bankový účet: 
SK3456000000007194175002, do poznámky uveďte MLYNY alebo variabilný symbol 202302
- cez platobnú bránu darujme.sk

CHCEM PODPORIŤ

Zrealizované mlyny

Mlyny v oblasti Gikongoro, Rwanda

Miestni obyvatelia sa tešia z nových mlynov v oblastiach Gikongoro, Mbuga a Bishyiga v Rwande. Ich život sa výrazne zlepšil.